ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η σειρά εξαρτημάτων JCB περιλαμβάνει μία σειρά πάνω από 2000 προϊόντα, όλα σχεδιασμένα να ταιριάζουν απόλυτα και να είναι συμβατά με τα μηχανήματα JCB αλλά και με μηχανήματα άλλων κατασκευαστών. Τα εξαρτήματα είναι αναπόσπαστο μέρος ενός πακέτου εξοπλισμού που κάθε επαγγελματίας πρέπει να έχει για να επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και τη μέγιστη παραγωγικότητα από τα μηχανήματά του.