• 21716
  • 21735

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

Η JCB Power Products διαθέτει μια μεγάλη σειρά γεννητριών με υψηλές τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών για κάθε εφαρμογή. Κάθε γεννήτρια JCB κατασκευάζεται με την υψηλότερη ποιότητα για να προσφέρει στο χρήστη αξιοπιστία, απόδοση και αποτελεσματικότητα.

Οι γεννήτριες JCB προσφέρουν συνεχή και εφεδρική ενέργεια σε εφαρμογές στον κατασκευαστικό κλάδο, στις ενοικιάσεις, στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και σε οποιαδήποτε περίπτωση που απαιτείται να υπάρχει εφεδρική ενέργεια όπως σε νοσοκομεία, γραφεία, αποθήκες φαρμάκων, κλπ.

Οι γεννήτριες JCB χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: η Standard σειρά με γεννήτριες από 8-730kVA, η σειρά Ενοικιάσεων από 20-2000 kVA, η σειρά Premier από 730-3300kVA, και η σειρά Inteli-Hybrid η οποία είναι μια εναλλακτική λύση παροχής ενέργειας για μεγαλύτερη εξοικονόμηση σε καύσιμα, υψηλή απόδοση και ακόμη χαμηλότερες εκπομπές αερίων.