Ελαστικορόφοι Εκσκαφείς

Ο ελαστικοφόρος εκσκαφέας JCB μετατράπηκε σε εργαλείο διαχείρισης υλικών Material Handler και με απλή ή υδραυλικώς ανυψούμενη καμπίνα και το κατάλληλο εξάρτημα τοποθετημένο στη μπούμα του, κάνει τη δουλειά που απαιτείται. Με ακρίβεια, συνέπεια, παραγωγικότητα και υψηλές αποδόσεις. 

Συνημμένα